NeCrOtOn, teksty z czerwca 2012 roku

2 teksty z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Czymże by świat był bez kobiet

Czymże by świat był bez kobiet
ciep­lutkich serc zziębniętych dusz
jeśli nie kruchym kamieniem-
-bez­domnym wśród cichych burz
ja­kim byłbym idiotą i fałszy­we dziecię
gdy­bym nie podzięko­wał kobiecie
co spra­wiła iż jes­tem na świecie
czym byłyby bez ko­biet kolory
jak nie sza­rym od­bi­ciem światła
a twarzy od­bi­cie w lustrze
jak sta­ra pla­ma na nienoszo­nym futrze
bo kto by je no­sił jak nie nasze panie
i co by to było gdy­by nie kochanie? 

wiersz • 26 czerwca 2012, 12:42

W moim raju

Za­biorę Cię wśród łąk mych tchnienie,
gdzie szczy­ty marzeń kryją zapomnienie,
wśród by­ty zdarzeń złocis­tych kwiatów
i w pełni słońca,sy­ty za­pas miodu,
miodu słod­kiego,gro­du świata słodów.

Jas­kra­we tra­wy,wyją z ciebie braku,
błękit­ne mrza­wy ro­nią łzy przecudnie,
wyślę Ciebie pta­kom [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2012, 11:06
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]