NeCrOtOn, teksty z czerwca 2013 roku

5 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Żyj według choć jed­nej złotej myśli na ty­siąc , które napisałeś. 

aforyzm
zebrał 112 fiszek • 29 czerwca 2013, 22:19

Każdy w dos­tojnej mi­nie, dum­nie idziemy przez życie , a jes­teśmy zwykłe świ­nie -grze­biące so­bie w korycie. 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 28 czerwca 2013, 20:22

Człowiek dochodzi do prze­rażających wniosków, gdy ma zbyt wiele cza­su na myślenie. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 27 czerwca 2013, 17:20

Naj­piękniej­sze wspom­nienia to dziś prze­bity mie­czem, ob­darty , nie­chluj­nie scho­wany w ser­cu ka­wałek cukierka. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 czerwca 2013, 14:42

Naj­ciekaw­sza przy­goda , jaką możemy przeżyć to nasze włas­ne życie. 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 2 czerwca 2013, 22:38
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]