NeCrOtOn, teksty z grudnia 2011 roku

6 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Jeżeli ktoś ko­pie Cię w tyłek ,to mu nie od­da­waj i bieg­nij da­lej.W prze­ciw­nym wy­pad­ku Ty będziesz na końcu. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 grudnia 2011, 14:04

Podziura­wione ser­ce prze­sieje wszys­tko ,co je dławi. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 29 grudnia 2011, 14:56

Możesz wyr­wać rosnący prob­lem, gorzej z je­go korzeniami. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 grudnia 2011, 17:20

Stojąc na uboczu możemy być tamą dla spa­dające­go w przepaść. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 grudnia 2011, 21:42

Zbyt często sta­wiamy prze­cinek tam,gdzie po­win­na być już kropka. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 2 grudnia 2011, 18:08

Pniemy się do góry jak po błękit­nej fa­li, łamiemy in­nym no­gi,by nam ich nie podkładali. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 1 grudnia 2011, 19:16
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]