NeCrOtOn, teksty z lipca 2011 roku

8 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Bóg jest miłością,lecz miłości Bo­giem nie nazywaj.... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 lipca 2011, 20:46

Wypalony

Dziś,gdy wy­razić uczu­cie próbuje
obok ...ptaków drob­ny obłok chóral­nie woła
i drze­wa tańczą po­niżej poziomu
od­dając im cześć niczym ja modlący się
na ko­lanach wśród anar­chii gromu
lecz nie o nich pi­sać miałem..ehh
i już har­mo­nia piękna
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 lipca 2011, 22:16

Trud­no dzięko­wać Bo­gu za ludzi którzy są dnem..więc wieloz­nacznie dziękuję za grunt pod nogami. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 lipca 2011, 23:03

Nic tak nie godzi ludzi jak wspólna praca. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 lipca 2011, 19:03

Cza­sem światełko w tu­nelu może oka­zać się blas­kiem bijącym z żaru piekiel­ne­go ognia... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 lipca 2011, 14:15

Myślałem,że jes­tem twoją dra­biną a tu się oka­zało,że byłem tyl­ko szczeblem 

myśl
zebrała 36 fiszek • 16 lipca 2011, 22:57

[...] a naj­gorzej mają chwiej­ni emoc­jo­nal­nie idący po trud­nych szla­kach życia ....są ta­cy chwiej­ni...,że wys­tar­czy dmuchnąć aby się wywróci­li i roz­bi­li głowę o bru­dy ta­kich ludzi jak ty 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 lipca 2011, 19:50

pra­cow­nik dob­ry z doj­rzałym wiekiem nie zaw­sze w życiu jest dob­rym człowiekiem 

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 lipca 2011, 22:15
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]