NeCrOtOn, teksty z października 2012 roku

6 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Z bicia mięśnia

Bełt wy­ciągnąłem , choć był tyl­ko szpilką
za­kończoną bru­dem , z rzemykiem,
nieomyl­nym strzałem z tru­dem i krzy­kiem
zgładzo­ny og­ro­dową lilką.

Cza­sem się leczę , rzekłbym na­wet czasami,
gdy byłem z żela­za , nieok­rze­sany kamień
zbędne mi były wskazówki pragnień
i się skruszyłem, ok­ry­ty z li­tością nogami. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 18 października 2012, 21:25

Może z drugiej strony

Może z dru­giej strony

Byłbym lep­szym wro­giem, gdy­bym umiał ranić.
Byłbym sobą, choć nie znałbym pier­wszej połowy.
Nie obej­rzałbym meczu,bez gwiz­dka na reklamę.
Nie wie­działbym ,czy le­piej być cichym chamem.
Przy­paliłbym gar­nek i nie wlałbym wody.
Przeszedłbym obok , by zgu­bić swą duszę.
Wie­działbym , że trze­ba się uczyć,
Wys­rałbym wro­gu wiedzę na buty. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 14 października 2012, 22:30

Farbonosz cz.1

Nie wiem czy nie poplamię

Choć idę nadzwyczaj inaczej

Iść krawędzią po planie

Biczo­wać ko­nie przed nami

Nie wiem czy mi skrzydła urosną

Gdy mi burza rozkaże

Nie wiem czy się uniosę

W na­malo­wane baśnie

Nie wiem choć wszechwiedzący

Bo­hater gdyż patrzę

Nie wiem czy ci doniosę

Farbę ko­loru realizm 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 października 2012, 21:23

Czasem

Cza­sem mo­no-tonę, cza­sem się trapię
chodź z dru­giej strony...zagadka,dwuznaczna
Cza­sami co słońce, cza­sami za blaskiem
a jed­nak brak­nie zwieńczenia-czasem
Cza­su w brud,ob­my­wam się czasem
z ra­dością wołam,gdy mi miej­sca ubywa
Czas od­chodzić,cza­sem ze łzami
to­nie wrak spełniony marzeniami
Cza­sem nadzieja,gdyż jes­tem czasem. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 9 października 2012, 20:24

Niedogadani

Trącając się barkiem,
niczym star­cie tytanów,
wra­cając do wspomnień-
-ciszy,smut­ku i żalu.
W duchu spokój się rodzi
i am­nez­ja spa­lo­nej kliszy.
Ona go wzro­kiem uwodzi
on ją uśmier­ca w ciszy.
Na­go w pie­rzy­nie tętnią-
-podłużne złama­nia serca,
cza­sa­mi tlącym wzrokiem
dokłada dusza do pieca,
szab­la­mi wo­jują wiekami.
Prag­nienie,głód i susza,
słód gorzki i cier­pki zostaje-
-bo los ich do te­go zmusza. 

erotyk
zebrał 24 fiszki • 7 października 2012, 14:17

Pijąc szczęście bez chwi­li wyt­chnienia, uto­pisz się w nim. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 października 2012, 21:21
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]