NeCrOtOn, teksty z sierpnia 2011 roku

5 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Każdy cios wy­mie­rzo­ny w ko­bietę jest dla mężczyz­ny sa­moczyn­nym ciosem w je­go ja­ja...pod­ci­na jej skrzydła i so­bie torbę. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 31 sierpnia 2011, 21:40

Nie wzdychaj,zdmuchniesz płomień nadziei! 

myśl
zebrała 31 fiszek • 18 sierpnia 2011, 22:13

Od­na­lazła swój po­ciąg,za­pom­niała biletu... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 sierpnia 2011, 19:18

Gdy umrę będę cię straszył...a jeżeli tak nie będzie to po życiu nic nie ma . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 sierpnia 2011, 22:48

Są ci, którzy mają pieniądze aby płacić za swą głupotę przy pra­cy i ci którzy mają żonę i dzieci. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 sierpnia 2011, 21:12
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]