NeCrOtOn, teksty ze stycznia 2014 roku

3 teksty ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Karciane gierki

król i dama
na ha­zar­do­wym stole
brak tam nakrycia
je­dynie lampka
czer­wo­nego wina

nad­chodzi no­we rozdanie
przy­bierają kształty
wiążąc figury
każdą wymienią
na serce
pod je­den kolor

pan da­je pretekst
by pok­ryć pa­nią w talii

można się tasować
do suchej butelki
białego rana


kiedyś się spotkają
w parze 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 28 stycznia 2014, 17:26

Błędne koło pożegnań

W zim­nym do­mu na rogu,
wśród kil­ku róż tulących sztyw­ne dłonie
spo­wiadała się Bogu
piękna pa­ni, wpa­dająca w agonię.

Pękały ko­lej­ne am­pułki morfiny,
pragnęła dot­rwać pier­wszej ko­munii syna.
Nie chcąc budzić żalu w su­mieniu rodziny
piła ją w kieliszkach do białego wina.


Choć nie dot­rwała całości drogi,
a zos­tał po niej ka­wałek kamienia,
co każdy wieczór gnę włas­ne nogi,
by spoj­rzeć w górę, żeg­nając wspomnienia. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2014, 14:55

Gdy­by możli­we było stworze­nie by­tu lo­giczne­go, który sto­sowałby się do każdej z lo­gicznych re­guł i de­finic­ji, to byt ten byłby całko­wicie nielo­giczny.Dzięki te­mu możemy stwier­dzić, że zos­ta­liśmy stworze­ni w pełni per­fekcyj­nie logicznym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 stycznia 2014, 18:20
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]