NeCrOtOn, poezja

24 teksty (poez­ja) – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Błędne koło pożegnań

W zim­nym do­mu na rogu,
wśród kil­ku róż tulących sztyw­ne dłonie
spo­wiadała się Bogu
piękna pa­ni, wpa­dająca w agonię.

Pękały ko­lej­ne am­pułki morfiny,
pragnęła dot­rwać pier­wszej ko­munii syna.
Nie chcąc budzić żalu w su­mieniu rodziny
piła ją w kieliszkach do białego wina.


Choć nie dot­rwała całości drogi,
a zos­tał po niej ka­wałek kamienia,
co każdy wieczór gnę włas­ne nogi,
by spoj­rzeć w górę, żeg­nając wspomnienia. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2014, 14:55

Będę połetą

bo wy­dam książkę
ziele wyjaram
i ob­wiążę ją w wstążkę
na­zywając ją ,,marazm"
bo połeta może
na­wet połykać noże
cudzą ma­donnę bzyknąć
i pochla­pać pędzlem
czyn­ności monotonne
bo oso­ba to święta
święconą wodą kąpana
lit­rem wchłonięta
a sak­wa pełna siana. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lipca 2013, 11:22

Fajnie było

Gdy już jes­tem we śnie,
gdzie ręka i us­ta nie sięgną.
Ges­tem mogę zmienić gęstą,
zbyt ciasną powierzchnię.

Kiedyś w ra­ju la­tały sokoły,
wpra­wiały w za­dumę hi­pok­ryckie twarze
a bladły, choć stały w czer­wco­wym skwarze
z wi­doku so­koła, niczym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 10 marca 2013, 15:34

Resztki, jak żebrak.

Może nie wy­raźnie,choć szczerze
głupio i bez­myślnie- bo boli,
może idiota, naiw­ne dziecię
bo cier­pi bez życia do woli.
Chaotyzm rymów,ścis­kająca ręka
żołądek na­pełnia nar­cyzm osoby.
Na białej kar­tce ze­gar ocieka
diamen­to­wym po­tem cias­nej swobody.
Jes­tem pełen słońca, co mi spaliło
resztki wszechświata , cen­trum jedności
choć pat­rząc na ka­ta,rzeźbę spowiło
pos­ta­wy końca,początku całości-
-naj­pros­tszym ry­mem ku upadłości. 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 3 grudnia 2012, 23:03

Może z drugiej strony

Może z dru­giej strony

Byłbym lep­szym wro­giem, gdy­bym umiał ranić.
Byłbym sobą, choć nie znałbym pier­wszej połowy.
Nie obej­rzałbym meczu,bez gwiz­dka na reklamę.
Nie wie­działbym ,czy le­piej być cichym chamem.
Przy­paliłbym gar­nek i nie wlałbym wody.
Przeszedłbym obok , by zgu­bić swą duszę.
Wie­działbym , że trze­ba się uczyć,
Wys­rałbym wro­gu wiedzę na buty. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 14 października 2012, 22:30

Farbonosz cz.1

Nie wiem czy nie poplamię

Choć idę nadzwyczaj inaczej

Iść krawędzią po planie

Biczo­wać ko­nie przed nami

Nie wiem czy mi skrzydła urosną

Gdy mi burza rozkaże

Nie wiem czy się uniosę

W na­malo­wane baśnie

Nie wiem choć wszechwiedzący

Bo­hater gdyż patrzę

Nie wiem czy ci doniosę

Farbę ko­loru realizm 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 października 2012, 21:23

Czasem

Cza­sem mo­no-tonę, cza­sem się trapię
chodź z dru­giej strony...zagadka,dwuznaczna
Cza­sami co słońce, cza­sami za blaskiem
a jed­nak brak­nie zwieńczenia-czasem
Cza­su w brud,ob­my­wam się czasem
z ra­dością wołam,gdy mi miej­sca ubywa
Czas od­chodzić,cza­sem ze łzami
to­nie wrak spełniony marzeniami
Cza­sem nadzieja,gdyż jes­tem czasem. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 9 października 2012, 20:24

Czymże by świat był bez kobiet

Czymże by świat był bez kobiet
ciep­lutkich serc zziębniętych dusz
jeśli nie kruchym kamieniem-
-bez­domnym wśród cichych burz
ja­kim byłbym idiotą i fałszy­we dziecię
gdy­bym nie podzięko­wał kobiecie
co spra­wiła iż jes­tem na świecie
czym byłyby bez ko­biet kolory
jak nie sza­rym od­bi­ciem światła
a twarzy od­bi­cie w lustrze
jak sta­ra pla­ma na nienoszo­nym futrze
bo kto by je no­sił jak nie nasze panie
i co by to było gdy­by nie kochanie? 

wiersz • 26 czerwca 2012, 12:42

Nie wierzę

Jak po li­nie zep­chnięci,wisząc nad ciałem.
Jak przy­bici krzyżowi,gi­nie cząstka światła.
Gdy już zasnąć nie mogę...może,może już spałem?

To nie tak,dźwięk niez­nośny z gardła.
Co cię sku­siło nieudaczni­ku,co mnie...Boże!
Krew na moich pal­cach drzwi czer­wienią otwiera.

Zamord­owałem,zdeptałem,r­ozbiłem,poplamiłem noże!
Brew sze­roko przy­cis­kam do brud­nej podłogi,co łzy mo­je zabiera,
stru­ny głoso­we już nie na­dają,z oczu pus­tką fon­tanna zasycha.

Głowę ociężałą w twe zli­towa­nie os­tatni raz przyłożę,
jeszcze trochę dycha,jeszcze wi­si włos­kiem,uciekaj-Ty!-zła pycha!
Nie przyszła nadzieja,lecz płaczu błędne morze.
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 20 kwietnia 2012, 20:47

Przyśnił mi się

Dot­rzyj­cie do życia,
pełni win­nych sporów.
Snów wam pozazdroszczą
i ot­chłań piekielna.
Spać nie dajecie,
choć pus­tką się żywią-
-Bos­kie archanioły.

Na przeklętej wyspie
wśród igieł żelaznych
cie­szcie się iskrą,
że ją jeszcze macie.

Śpij spokojnie,słodko
wróc do świata żywych.
Pa­nem jes­tem żywym
jak Ty i mo­ja ziemia.
 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 12 marca 2012, 21:06
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]