NeCrOtOn, teksty z kwietnia 2011 roku

11 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

I spokój

W pyłku so­bie pływać róż
no­gi na su­peł związa­ne wolnością
dob­rze tu
w głębi skąpany
za­pach czer­wieni w no­sie siedzi
je­dyny gaz który uleci...
Jak człowiek się czu­je na ziemi
tonąc......
w próżni
te­raz bez­miar..jut­ro koniec
ba­nan chce wi­sieć na twarzy
i na­wet nie jest plastikowy...
puls,uśmiech...
słońca pro­mień...oko płonie
bez szme­ru [póki nie wejdzie]
 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 27 kwietnia 2011, 21:18

Ja da­je z siebie wszys­tko.... ty siebie za wszystko. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 kwietnia 2011, 14:53

Kradnąc piach na za­kopa­nie prob­le­mu wy­kopałem drugi 

myśl
zebrała 33 fiszki • 24 kwietnia 2011, 12:21

Gus­to­wanie tyl­ko w słod­kich sma­kach nie nau­czy cię omi­jać tych gorzkich. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 kwietnia 2011, 13:47

Most

Po­kazać hardość,
a jed­nocześnie zachować..
do­bytek honoru
Gdy po ur­wa­niu mostu
wi­na spa­da..na przechodnia
liczyć się nie liczy...
czas bez­miaru stracony,
i lit­ry po­tu wylane
Tyl­ko ja ..ra­zem z wadami
Zar­wa­ny prze­de mną
głupi wiem...,
świecę szkla­nymi oczyma
tyl­ko patrzą
pod kim się zapadł
i wi­dać kto ważniejszy
stoję jak słup
ok­rzyk­nięty chamstwami
a most najbiedniejszy 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 19 kwietnia 2011, 16:44

Zro­biłaś mi syf w życiu i zab­rałaś ze sobą kosz.... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 kwietnia 2011, 16:23

nies­te­ty..życie to wal­ka i aby ut­rzy­mać się na wodzie cza­sem trze­ba być pustakiem. 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 14 kwietnia 2011, 18:19

Człowiek wpa­da w różne bez­radności , lecz naj­gor­sza jest ta ,że choćbyś nie wiado­mo ile litrów łez wy­lał wyd­ra­pał so­bie paz­nokciami oczy zjadł skałę i wrzeszczał na wszys­tkie pla­nety jak ją kochasz to ona nie wróci... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 12 kwietnia 2011, 19:42

Przeszłość jest przyszłością przyszłości która tak sa­mo w końcu będzie przeszłością 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 kwietnia 2011, 22:35

Zaw­sze umiałem ub­rać uczu­cia w słowa , ale miłość jest tak dro­ga ,że mo­je słowa chodzą gołe 

myśl
zebrała 38 fiszek • 8 kwietnia 2011, 17:28
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]