NeCrOtOn, teksty z marca 2011 roku

20 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest NeC­rO­tOn.

Struna

bez­domna, bezdźwięczna
ze­ro przekazu,
bez sensu...
nikogo
nie napełnia
brzdąkając
tak głucho
płacze gdzieś w rogu
pięcioli­nią bez nut
ok­ry­ta pościelą
pajęczynową

Ciało fizyczne,
ciepła nie wydziela
nikt jej nie pręży
i nikt nie czeka
na pier­wszą nutę...,
szy­der­czo powiesz,
że niemy pies
nie szczeka


Dor­wać te­go drania
by się chciało
co pal­cem naprężał
uza­leżnił od siebie
i sprzedał..
tak tęsknił za wypłatą

On też jest już
ciałem fizycznym...
wielką,brudną szmatą 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 marca 2011, 18:56

Tak bar­dzo po­lero­wałem swo­je życie,że zo­baczyłem w je­go od­bi­ciu in­ne­go człowieka 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 marca 2011, 18:28

Koniec z miłością

Przyk­rość zżera gdy
się nie spełniły sny

Przes­tały pachnieć
miłości bzy
i zos­tały blizny

Wiatr roz­wiewa duszę,
to męka w mym wnętrzu szaleje,

wodę wy­lewa w suszę
za ser­ce coś łapie

Gniecie je tak,
że wygląda jak wyp­lu­ty ochłap
to oz­nacza ko­niec życia

Żeg­nam się ze wszystkimi
moim den­nym wierszem
ogłaszam ko­niec uczuć,

Już po­ra snu nadchodzi
szko­da so­bie życia pruć
trze­ba ból zagłodzić
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 26 marca 2011, 18:56

Nie po­luźniaj tak rąk....bo ci z nich wypadnę 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 marca 2011, 22:36

Efekt motyla

Gdy­bym wie­dział ile dni miała przeszłość
wskazówek ob­liczyć czas działania
zak­neblo­wał bym się na wieczność
z da­la od in­nych szemrania
od spoj­rzeń nagminnych
szko­da cza­su marnować
zam­knął bym się na wieczność
miał gdzieś całą sprzeczność
sie­działbym w skrytce
jak za dziecka
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 20 marca 2011, 21:37

Trud­no wy­bić się w górę gdy jes­tem za­walo­ny gru­zami swoich nieszczęść 

myśl
zebrała 35 fiszek • 18 marca 2011, 18:22

gdy­by było inaczej , wte­dy bym nie gdybał 

myśl
zebrała 39 fiszek • 17 marca 2011, 20:10

Z mego snu

była piękna i cudowna
jak je­sien­ny wiatr
życia pełna ,promienista
jak ten żywy kwiat
mówię so­bie ile cza­su zapłaciłem by
dziś zo­baczyć cię i nie za­taczać błędnych kół
włosy opa­dały piękne
za łopat­ki w dół
ko­lor oczu mnie napawał,
pat­rzeć tylko
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 marca 2011, 22:29

Fa­cet ma dwa mózgi... ten pier­wszy uak­tywnia się po od­by­ciu stosunku 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 marca 2011, 16:11

Bez­mleczna kro­wa najgłośniej muczy 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 marca 2011, 12:48
NeCrOtOn

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NeCrOtOn

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 października 2017, 15:14NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

12 października 2017, 10:12NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

12 października 2017, 10:05NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 22:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

11 października 2017, 19:33NeCrOtOn sko­men­to­wał tek­st Wraz z wiekiem sta­jemy [...]

10 października 2017, 22:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]

10 października 2017, 13:35NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Żeby pod­nieść głowę, trze­ba [...]

10 października 2017, 13:28NeCrOtOn do­dał no­wy tek­st Na mo­ment. Przy­dałoby się [...]